చెరువు పాటల చెలిమె గోరటి వెంకన్న

చెరువు పాటల చెలిమె గోరటి వెంకన్న

గోరటి వెంకన్న ఒకప్పుడు పల్లె అందాల్ని చూసి కనువిందు చెందినోడు.  ప్రపంచీకరణలో బందీ అయిన ఆ పల్లెను చూసి కన్నీరు పెట్టినోడు.  సమస్త త...

0 Comments