నా తెలంగాణ, కోటి రత్నాల వీణ

నా తెలంగాణ, కోటి రత్నాల వీణ

నా తెలంగాణ,  కోటి రత్నాల వీణ కోటి తెలుగుల బంగారు కొండక్రింద పరచుకొన్నట్టి సరసు లోపల వసించి ప్రొద్దు ప్రొద్దున అందాల పూలుపూయు నా తె...

2 Comments
తెలంగాణలో పుట్టి..పూల పల్లకి ఎక్కి..లోకమంతా తిరిగేవటె

తెలంగాణలో పుట్టి..పూల పల్లకి ఎక్కి..లోకమంతా తిరిగేవటె

అద్బుతమైన బతుకమ్మ పాట by ఖతర్నాక్  మంగ్లి .. సూడుండ్రి కింద మొత్తం పాట గూడ తెలుగుల ఉన్నది, మీరు కూడ పాడనీకి కోశిష్ జెయ్యుర్రి... అబ...

0 Comments
చెరువు పాటల చెలిమె గోరటి వెంకన్న

చెరువు పాటల చెలిమె గోరటి వెంకన్న

గోరటి వెంకన్న ఒకప్పుడు పల్లె అందాల్ని చూసి కనువిందు చెందినోడు.  ప్రపంచీకరణలో బందీ అయిన ఆ పల్లెను చూసి కన్నీరు పెట్టినోడు.  సమస్త త...

0 Comments
పల్లెపాటకు పట్టాభిషేకం అందెశ్రీ

పల్లెపాటకు పట్టాభిషేకం అందెశ్రీ

పల్లెపాటకు పట్టాభిషేకం అందెశ్రీ అందెశ్రీ ఆయన పాటలు జనబాహుళ్యాన్ని తట్టిలేపే జయకేతనాలు. మాయమైపోతున్న మనిషితనాన్ని వెలికి తీసే శ్...

0 Comments
తెలుగు సాహితీ విశ్వంభరుడు సినారె

తెలుగు సాహితీ విశ్వంభరుడు సినారె

  29 July 1931 -  12 June 2017 ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యానికి వన్నెలద్దిన మేరు నగధీరుడు. తెలుగు అక్షరానికి జ్ఞానపీఠాన్ని అందించిన విశ్...

2 Comments
బంధాల బంధాలు తెంచుతుండు మనిషి by Thirupathi Maatla

బంధాల బంధాలు తెంచుతుండు మనిషి by Thirupathi Maatla

బంధాల బంధాలు తెంచుతుండు మనిషి by Thirupathi Maatla Post by Telangana Paata . బంధాల బంధాలు తెంచుతుండు మనిషి

0 Comments