కొమ్మ చెక్కితే బొమ్మరా... తెలంగాణా గ్రామ దేవతల పాట

కొమ్మ చెక్కితే బొమ్మరా... తెలంగాణా గ్రామ దేవతల పాట

కొమ్మ చెక్కితె బొమ్మరా కొలిసి మొక్కితే అమ్మరా రచన : అందె శ్రీ కొమ్మ చెక్కితె బొమ్మరా కొలిసి మొక్కితే అమ్మరా ఆదికే ఇది పాదురా ...

0 Comments
చక్రధర్ గిల్లా అలియాస్ Music Director చక్రి

చక్రధర్ గిల్లా అలియాస్ Music Director చక్రి

చక్రి, బొద్దుగా ఉండి ముద్దు ముద్దు పాటలు మనకందించిన అచ్చమైన తెలంగాణా బిడ్డ, 15 జూన్ 1974 వరంగల్ జిల్లా మహబూబాభాద్, కంబాలపల్లి లో పుట్టిం...

0 Comments
మిత్ర - విమలక్క

మిత్ర - విమలక్క

ప్రాస కోసం కాదు, నిజం. ఒకరు అజ్ఞాతం. ఇంకొకరు జ్ఞాతం. ఒకరు కలం. ఇంకొకరు గళం. తెలంగాణంలో ఈ ఇద్దరి యుగళ గీతం అరుణోదయం. ఒక విమోచన. అలియా...

0 Comments