తెలంగాణ కవి నిసార్

తెలంగాణ కవి నిసార్

ధూం దాంలో మన పండుగలు, పబ్బాలపై పాట ఉన్నది. సమస్త వత్తులు ఎట్ల దెబ్బతిన్నయో చెప్పే పాటా ఉన్నది. అట్లే, మన కళారూపాలు ఏమైనయని అడిగిన పాటా ఉన్...

0 Comments

నాగేటి సాల్లల్ల నా తెలంగాణా By నందిని సిదా రెడ్డి

నాగేటి సాల్లల్ల నా తెలంగాణా నా తెలంగాణా , నవ్వేటి  బతుకులు నా తెలంగణా నా తెలంగణా! పారేటి నీల్లల్ల పానాదులల్ల ,  పూసెటి పువ్వుల్ల ప...

0 Comments
Complete జన గణ మన: అధినాయక జయహే

Complete జన గణ మన: అధినాయక జయహే

Complete జన గణ మన: అధినాయక జయహే  Jana Gana Mana Adhinaayak Jaya Hey, Bhaarat Bhaagya Vidhaataa Panjaab Sindhu Gujarat Maraatha...

0 Comments
  దరువు ఎల్లన్న

దరువు ఎల్లన్న

జర్నలిస్టు సోదరుడు కె.శ్రీనివాస్ అన్నట్టు, మూర్తీభవించిన తెలంగాణ గ్రామమే ఉస్మానియా క్యాంపస్. ఈ క్యాంపస్ మలి విడత ఉద్యమం ద్వితీయార్థంల...

0 Comments
చలో ధూం దాం

చలో ధూం దాం

చలో ధూం దాం... చలో ధూం...దాం చలో ధూం దాం&చలో ధూం&దాం చలో ధూం దాం తెలంగాణ జాతరొచ్చెరా మత్తడి దుంకి అలుగు తన్నుకుని పారినట...

0 Comments
దేశపతి శ్రీనివాస్

దేశపతి శ్రీనివాస్

చిత్రంగానే ఉంటుంది. ఉద్యమం సామాన్యులను మాన్యులను చేసింది. ఉద్యమాన్ని కాదన్నందుకు మాన్యులను సైతం చెత్తబుట్టలో వేసింది. దేశపతి వంటి కలలు గన...

2 Comments
పల్లె కన్నీరు పెడుతుందొ కనిపించని కుట్రల

పల్లె కన్నీరు పెడుతుందొ కనిపించని కుట్రల

పల్లె కన్నీరు పెడుతుందొ కనిపించని కుట్రల పల్లె కన్నీరు పెడుతుందొ కనిపించని కుట్రల  నా తల్లీ బంధి ఇపొతుందొ కనిపించని కుట్రల   ...

6 Comments
అందె ఎల్లయ్య(డా..అందె శ్రీ)

అందె ఎల్లయ్య(డా..అందె శ్రీ)

ఇది దగాపడ్డ దరువు మాకేది బతుకు దెరువు అని విచారంతో ప్రశ్నించిన కవి ఒక దశాబ్దంలోనే తన జాతి పరపీడన నుంచి బయటపడి, తన నుదుటి రాతను తానే రాసుక...

0 Comments
కొమ్మలల్లో కోయిలమ్మ పాటా వాడుతున్నది by గిద్దె రామనర్సయ్య

కొమ్మలల్లో కోయిలమ్మ పాటా వాడుతున్నది by గిద్దె రామనర్సయ్య

కొమ్మలల్లో కోయిలమ్మ పాటా వాడుతున్నది జై తెలంగాణ అన్నది అలసిపోయిన లేడీ కూన గంతులేస్తనన్నది కాలి గజ్జె గడతనన్నది పానం బోయె మేక పిల్...

0 Comments
మాయమై పోతున్నడమ్మా ... మనిషన్న వాడు  by Dr. Andhe Sri

మాయమై పోతున్నడమ్మా ... మనిషన్న వాడు by Dr. Andhe Sri

మాయమై పోతున్నడమ్మా ... మనిషన్న వాడు  ఓ ఓ ఓ ...  మచ్చుకైనా లేడు... చూడు మానవత్వము ఉన్నవాడు నూటికో...  కోటికో...  ఒక్కడే ఒక్కడు ...

2 Comments
అనిత పాట

అనిత పాట

నా ప్రాణమా నను వీడిపొకుమా నీ ప్రెమలో నను కరగనీకుమా పదె పదె నా మనసె నిన్నె కలవరిస్తొంది ఒద్దన్న వినకుండ నిన్నే కొరుకుంటోంది.. అన...

0 Comments
కోదారి శ్రీను

కోదారి శ్రీను

తెలంగాణ పాటలోకి దళిత బహుజన మైనారిటీ పారిభాషికా పదాలను, ముఖ్యంగా వారి సాంస్కతిక చిహ్నాలను తెచ్చి పాటను పరిపుష్టం చేసిన తీరు అభినందనీయం. ఆం...

1 Comments
తల్లి తెలంగాణమా by గోరటి వెంకన్న

తల్లి తెలంగాణమా by గోరటి వెంకన్న

తల్లీ తెలంగాణమా తనువెల్ల  మాగాణమా పురివిప్పిన గానమా పూసిన పున్నాగమా గర్భాన సింగరేణి గళమున మధురవేణి సిరుల గిరులతోని విరజిల్లే మేట...

0 Comments
అస్సోయ్ దూలా హారతి... కాళ్ల గజ్జెల గమ్మతి by కోదారి శ్రీను

అస్సోయ్ దూలా హారతి... కాళ్ల గజ్జెల గమ్మతి by కోదారి శ్రీను

అస్సోయ్ దూలా హారతి... కాళ్ల గజ్జెల గమ్మతి తెలంగాణ లడాయికి కదులుతున్న హిమ్మతి అస్సోయ్ దూలా హారతి కాల్లగజ్జెల గమ్మతి తెలంగాణ లడాయిక...

0 Comments
నిన్ను విడిచి ఉండలేనమ్మా... ఓ పాటమ్మా

నిన్ను విడిచి ఉండలేనమ్మా... ఓ పాటమ్మా

నిన్ను విడిచి ఉండలేనమ్మా ఓ పాటమ్మా ఎన్నడు మరిచి పోనమ్మో నా పాటమ్మా   |2|  ప్రతి మదిలోన మెదులూతుంటవో పాటమ్మ నా యదలోన పదిలంగుంన...

0 Comments
వరంగల్ శ్రీనివాస్

వరంగల్ శ్రీనివాస్

గోరటి వెంకన్న పల్లె కన్నీరు పెట్టిన వైనం రాసిండు. కనిపించని కుట్రల అని అపూర్వంగా రాజకీయ కవిత్వాన్ని రాసిండు. అందె శ్రీ  మాయమైపోతున్న మనిష...

0 Comments