పాటకు కొత్త పరిమాళాలద్దిన కందికొండ యాదగిరి

పాటకు కొత్త పరిమాళాలద్దిన కందికొండ యాదగిరి

చిన్నతనం నుంచి పాట మీదున్న ఆసక్తి ఆయనను కలం పట్టేలా చేసింది. లైబ్రరీ సినిమాల వల్ల అబ్బిన సాహిత్యం, కళాత్మకత ఆయనను వెన్నుతట్టాయి. సంగీత ...

1 Comments
Mic TV సంక్రాంతి పాట

Mic TV సంక్రాంతి పాట

Mic TV సంక్రాంతి పాట భోగిమంటలు, సంక్రాంతులు, కనుమ పూజలు, సరదాలు హరిదాసులు, బసవడాటలు, భోగిపండ్లతో దీవెనలు ఇది మూడు రోజుల సంద...

2 Comments
నా తెలంగాణ, కోటి రత్నాల వీణ

నా తెలంగాణ, కోటి రత్నాల వీణ

నా తెలంగాణ,  కోటి రత్నాల వీణ కోటి తెలుగుల బంగారు కొండక్రింద పరచుకొన్నట్టి సరసు లోపల వసించి ప్రొద్దు ప్రొద్దున అందాల పూలుపూయు నా తె...

2 Comments
తెలంగాణలో పుట్టి..పూల పల్లకి ఎక్కి..లోకమంతా తిరిగేవటె

తెలంగాణలో పుట్టి..పూల పల్లకి ఎక్కి..లోకమంతా తిరిగేవటె

అద్బుతమైన బతుకమ్మ పాట by ఖతర్నాక్  మంగ్లి .. సూడుండ్రి కింద మొత్తం పాట గూడ తెలుగుల ఉన్నది, మీరు కూడ పాడనీకి కోశిష్ జెయ్యుర్రి... అబ...

0 Comments
చెరువు పాటల చెలిమె గోరటి వెంకన్న

చెరువు పాటల చెలిమె గోరటి వెంకన్న

గోరటి వెంకన్న ఒకప్పుడు పల్లె అందాల్ని చూసి కనువిందు చెందినోడు.  ప్రపంచీకరణలో బందీ అయిన ఆ పల్లెను చూసి కన్నీరు పెట్టినోడు.  సమస్త త...

0 Comments
పల్లెపాటకు పట్టాభిషేకం అందెశ్రీ

పల్లెపాటకు పట్టాభిషేకం అందెశ్రీ

పల్లెపాటకు పట్టాభిషేకం అందెశ్రీ అందెశ్రీ ఆయన పాటలు జనబాహుళ్యాన్ని తట్టిలేపే జయకేతనాలు. మాయమైపోతున్న మనిషితనాన్ని వెలికి తీసే శ్...

0 Comments